طراحی وب سایت | خدمات سئو حرفه ای | بازاریابی اینترنتی

تبلیغات بنری


تعرفه های تبلیغات بنری

۲۰۰,۰۰۰
بنرداخلی کنار ویدیوها ۱۲۵×۱۲۵
۳۰۰,۰۰۰
بنرداخلی کنار ویدیوها ۳۰۰×۶۰
۶۰۰,۰۰۰
بنرداخلی کنار ویدیوها ۳۰۰×۲۵۰
۱,۰۰۰,۰۰۰
بنر ویژه – بر روی ویدیوها ۷۵۰×۴۰۰
۱,۶۰۰,۰۰۰
تیزرویدیوی تبلیغاتی – بر روی ویدیوها (هر ۴ ثانیه)
۱,۸۰۰,۰۰۰
صفحه اصلی اسپانسر ویژه (طلایی)

قیمت های مذکور بابت ۵۰۰,۰۰۰ بار نمایش تضمینی میباشد