طراحی وب سایت | خدمات سئو حرفه ای | بازاریابی اینترنتی

بررسی تگ های مهم وثابت HTML در صفحات وب

تگ چیست؟

تگ از نظر لغوی به معنی برچسب است، اما در زبان های برنامه نویسی و از جمله در html، تگ ها به معنی کدهای تعریف شده این زبان هستند که معمولا به صورت دو قسمتی به کار می روند، قسمت اول نشانگر شروع تگ و قسمت دوم نشانگر پایان آن است، هر قسمت نیز بین علامت های <> محصور شده است، ذکر این نکته نیز ضروری است که بعضی تگ های html تک قسمتی و یکتا هستند، مانند تگ های مربوط به خط یا فاصله.

icon-validator-v4

تگ head ، title ، html و body

کدهای وب بین تگ های html و body ساخته می شوند و تگ head دارای قابلیتهایی خاص جهت معرفی آن صفحه، قرار دادن تیتر صفحه (تگ title)، ایمپورت فایل های css و جاوا اسکریپت (javascript)، متاتگ ها (metatags) و… است، تقریبا در تمام صفحات وب، این تگ ها را خواهید یافت، چرا که چارچوب اصلی یک صفحه وب را تعریف می کنند و از اهمیت زیادی برخوردارند.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>جهان سایت | تگ های اصلی html</title>
<!-- http://jahansite.com -->
<style type="text/css">
body{
    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
    font-size:12px;
    direction:rtl;
}
</style>
</head>
<body>
این متنhtml ساده است!
</body>
</html>

تگ h1 تا h6، سرتیترها

تگ های فوق جهت معرفی سرتیترها (header) به کار می روند و نشان دهنده میزان اهمیت محتوای درون خود هستند، تگ h1 بیشترین اهمیت و به ترتیب تا h6 کم ترین اهمیت را دارند، امروزه به دلیل اینکه موفقیت در وب تا حدود زیادی به سازگاری یک سایت با موتورهای جستجو بستگی دارد، شما  در صورت تمایل می توانید  از تگ های مربوط به سرتیترها جهت قابل فهم شدن مطالب مهم برای ربات های خزنده، استفاده کنید،  در استفاده از تگ های h1 تا h6، ترتیب آنها باید از با اهمیت ترین (h1) به کم اهمیت ترین (h6) از بالای صفحه به پائین آن باشد.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> جهان سایت | تگ های اصلی html - سرتیترها</title>
<!-- http://jahansite.com
--> <style type="text/css"> body{     font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;     font-size:12px;     direction:rtl; } </style> </head> <body> <h1>این یک متن html تیتر شده است!</h1> </body> </html>

تگ های ایجاد کننده خط و فاصله

br و hr دو تگی هستند که از آنها برای ایجاد فاصله و خط استفاده می شود، استفاده از این دو تگ به جهت موارد کاربرد زیاد، در صفحات html به تعداد بسیار زیاد تکرار می شود، از طرفی همانطور که پیش تر گفتیم، این تگ ها یکتا هستند و قسمت دوم ندارند.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title> جهان سایت| تگ های اصلی html - فاصله و خط</title>
<!-- http://jahansite.com
--> <style type="text/css"> body{     font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;     font-size:12px;     direction:rtl; } </style> </head> <body> <h1>این یک متن html تیتر شده است!</h1> <br /> <h2>این یک متن html تیتر شده  با h2 است!</h2> <hr /> </body> </html>


طراحی سایت | طراحی وب سایت