طراحی وب سایت | خدمات سئو حرفه ای | بازاریابی اینترنتی

ایمیل مارکتینگ


پلن پایه

۵۰۰,۰۰۰
تعداد ایمیل ارسالی
اعضای Yahoo و Gmail
دریافت کنندگان

پلن حرفه ای

یک میلیون کاربر
تعداد ایمیل ارسالی
اعضای Yahoo و Gmail
دریافت کنندگان

پلن سفارشی

تعداد دلخواه
تعداد ایمیل ارسالی
اعضای Yahoo و Gmail
دریافت کنندگان

 
طراحی سایت | طراحی وب سایت