جهان سایت

طراحی وب سایت | خدمات سئو حرفه ای | بازاریابی اینترنتی

چگونگی کار حلقه for در جاوااسکریپت

حلقه for در جاوا اسکریپت JavaScript

javascript-for-while

در این بخش از آموزش های جهان سایت می خواهیم به آموزش چگونگی کاربرد حلقه for در جاوااسکریپت بپردازیم شما تا این مرحله مختصری در مورد کلیات جاوا و نحوه نگارش آن در جهان سایت آشنا شده اید و می توانید یک کد ساده بنویسید و خروجی آن را مشاهده کنید در ادامه می خواهیم به چگونگی کاربرد حلقه for و کاربرد آن بپردازیم به یاد داشته باشید که پیچیده ترین برنامه ها نیز از ساده ترین عناصر سازنده تشکیل شده اند که نقش مهمی نیز  در برنامه بر عهده دارند

حلقه for در جاوا اسکریپت چه کاری انجام می دهد؟

حلقه ها عموما در زبان های برنامه نویسی و به طور خاص در جاوا اسکریپت برای محاسبات تکراری با مقادیر متفاوت کاربرد دارند، به عنوان مثال اگر برای شمارش میان ۵۰۰ تا ۷۰۰ به صورت یکی در میان حلقه ایی را می نویسیم که اصلاحا تو در تو است و یکی در میان می شمارد و این ۱۰۰ عدد را محاسبه می کند از لحاظ برنامه نویسی حلقه ها نیاز به یک شرط دارند و تا زمانی که آن شرط درست باشد (true باشد)، ادامه پیدا خواهند کرد، به عنوان نمونه، در مثالی که پیش تر ذکر شد، شرط می تواند این باشد: تا زمانی که (while) اعداد به ۷۰۰ نرسیده (۷۰۰ > var) محاسبه را انجام بده.

حلقه for در جاوا اسکریپت (javascript for loop):

titleاز حلقه for در جاوا اسکریپت (مثل دیگر زبان های مشابه) برای خروجی گرفتن یک عنصر در دور تکرار، با مقادیر افزایشی یا کاهشی استفاده می شود، شاید در نگاه نخست درک نحوه کارکرد for کمی پیچیده به نظر برسد اما با کمی تامل و موشکافی خواهید دید که حداقل موارد ابتدایی و اولیه آن بسیار ساده است، شیوه نگارش یک حلقه for به صورت زیر است.

<script type="text/javascript">
for (i=0;i<10;i++){
}
</script>

توضیح:
– در کد ساده بالا، حرف i یک متغیر پیش فرض است که می تواند به فرض معیار یک دانش آموز باشد (هر دانش آموز را یک i فرض می کنیم!).
– در قسمت اول i را برابر صفر قرار می دهیم، چون می خواهیم از صفر شروع کنیم (i=0).
– در آرگومان (argument) دوم، به حلقه for می گوییم که تا چه زمانی تکرار شود (تا زمانی که i<10 باشد).
– در قسمت سوم حلقه، به ازای هر یک دور تکرار، متغیر i را یک واحد افزایش می دهیم و تا زمانی که i کوچکتر از ۱۰ باشد این تکرار ادامه می یابد (دور اول = ۰+۱ دور دوم = ۱+۱ دور سوم = ۲+۱ و…).
– در بخش چهارم حلقه، خروجی یا محاسبات را بین {} انجام می دهیم.
در مثال زیر ما متغیر هایی را تعریف و در یک حلقه از آنها خروجی گرفته ایم.

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>جهان سایت| حلقه for در جاوا اسکریپت</title>
<!-- http://jahansite.com -->
<style type="text/css">
body{
 direction:rtl;
 font-size:12px;
 font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
}
</style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var br = '<br />';
document.write("شروع حلقه for <br />");
for (i=0;i<10;i++){
 var loop = i + 1;
 document.write("مقدار i در دور " + loop + " = " + i);
 document.write(br); 
}
document.write("پایان حلقه for <br />");
//]]>
</script>
</head>
<body>
<noscript>
جاوا اسکریپت در مرورگر شما غیر فعال است!
</noscript>
<hr />
 مقادیر متغیر در حلقه for در درون آن تعریف می شود.
</body>
</html>
نکات:

– در کد بالا عبارت CDATA برای معتبر بودن کد از لحاظ سیستم اعتبار سنجی w3c است.
– در این مثال تمام متغیر ها و مقادیر به صورت دلخواه و فرضی تعریف شده اند.
– در حلقه for، متغیر loop را تعریف کرده ایم که با هر دور حلقه، میزان فعلی i را به اضافه یک می کند.
– سپس با دستور document.write خروجی را به مرورگر داده ایم.
اگر بخواهیم به صورت ساده ساختار حلقه را بررسی کنیم؛ در دور اول i برابر صفر است، متغیر loop برابر صفر + ۱ است، پس خروجی دور اول می شود: مقدار i در دور ۱ = ۰ ، سپس در دور دوم i یک مقدار افزایش می یابد (به وسیله بخش سوم حلقه ++i) و می شود ۱، مقدار متغیر loop می شود i + 1 که نتیجه می شود ۲ (۱+۱) و خروجی این دور برابر است با: مقدار i در دور ۲ = ۱ و همین طور این ساختار ادامه می یابد تا زمانی که i کوچکتر از ۱۰ است (i<10).

امیدوارم که از مطالبی که در جهان سایت درج شده است استفاده کرده باشید