جهان سایت

طراحی وب سایت | خدمات سئو حرفه ای | بازاریابی اینترنتی

تعریف متغیرها، محاسبات و عملگرها در جاوا اسکریپت (javascript)

1در مطلب گذشته که در جهان سایت منتشر شد به معرفی جاوا اسکریپت و بررسی چند نمونه کد درباره این زبان برنامه نویسی پرداختیم و متوجه شدیم که این زبان تا چه حد ساده و انعطاف پذیر در وب است .در ادامه این متن می خواهیم در مورد محاسبات، متغیرها،عملگرها و نکات کلی مورد نیاز جهت آشنایی و شروع کدنویسی جاوا اسکریپت را به کمک مثال با هم تمرین کنیم امیدوارم که با مطالعه این مطلب در جهان سایت اطلاعات مفیدی در مورد برنامه نویسی پیدا کرده باشید

برای برنامه نویسی به زبان جاوا اسکریپت به نکات زیر توجه کنید:

– جاوا اسکریپت حساس به حروف بزرگ و کوچک است، یعنی به عنوان مثال متغیر var با Var از نظر مفسر این زبان فذق می کند.
– برای قرار دادن متن راهنما بین کدها از شیوه /*متن راهنما*/ یا متن راهنما// استفاده کنید.
– کدهای جاوا اسکریپت بین تگ head یا body قابل اجرا هستند و به صورت فایل خارجی نیز می توان آنها را ایمپورت کرد.
– جاوا اسکریپت زبانی سمت کاربر است، یعنی تنها روی مرورگر کاربران قابل پردازش و اجرا است.

متغیر ها در جاوا اسکریپت

متغییرها اصولا در هر زبانی وجود دارند و بوسیله متغییرها برنامه ها نوشته می شوند اصولا متغییرها به عنوان مواد اولیه و خام در برنامه ها به کار می روند و بر روی آنها اعمال مختلفی اجرا می شود
شاید واژه متغیر در نگاه اول کمی پیچیده به نظر برسد اما در یک بیان ساده متغیر چیزی نیست جزء عنصری که طی یک فرایند برنامه نویسی ممکن است در چند موقعیت مختلف و یا با مقادیر مختلف مورد استفاده قرار گیرد، به عنوان مثال کارخانه ای را تصور کنید که مواد اولیه را (به عنوان متغیر) تهیه کرده و در طی فرایند تولید و انجام فعل و انفعالاتی، تبدیل به محصولات قابل استفاده می کند، متغیر در جاوا اسکریپت و اکثر زبان های برنامه نویسی کارکردی اینچنین دارد (البته در بیانی خیلی ساده)، به مثال زیر توجه کنید:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>جهان سایت | تعریف متغیرها در جاوا اسکریپت</title>
<!-- http://jahansite.com -->
<script type="text/javascript">
var x=20;
var y=50;
var all=x+y;
document.write(all);
</script>
</head>
<body>
<hr />
 متغیر ها در جاوا اسکریپت، می توانند مقادیری عددی یا رشته ای (متنی) باشند
</body>
</html>

توضیح:
– متغیرها در جاوا اسکریپت با عنوان var شناخته می شوند.
– document.write یک دستور برای مرورگر ارسال می کند تا متغیر all (یا هر مقدار دیگری) را خروجی دهد.

محاسبات در جاوا اسکریپت

javascriptcodeمثل بسیاری از زبان ها ی برنامه نویسی، جاوا اسکریپت نیز از قابلیت های محاسباتی (جمع +، تفریق -، ضرب * و تقسیم /) پشتیبانی می کند؛ علاوه بر این علامت % باقیمانده ضریب بخش پذیری را بر می گرداند، علامت ++ برای افزایش و — برای کاهش یک مقدار عددی کاربرد دارند:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>جهان سایت | محاسبات در جاوا اسکریپت</title>
<!-- http://jahansite -->
<style type="text/css">
body{
    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
    font-size:12px;
    direction:rtl;
}
</style>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
var x=20;
var y=50;
var addition=x+y;
var subtraction=y-x;
var multiplication=x*y;
var division=x/y;
var remainder=y%9;
var increment=++x;
var decrement=--y;
var newline="<br />";
document.write("عملگر جمع: ");
document.write(addition);
document.write(newline);
document.write("عملگر تفریق: ");
document.write(subtraction);
document.write(newline);
document.write("عملگر ضرب: ");
document.write(multiplication);
document.write(newline);
document.write("عملگر تقسیم: ");
document.write(division);
document.write(newline);
document.write("عملگر باقیمانده بخش پذیری: ");
document.write(remainder);
document.write(newline);
document.write("عملگر افزایش: ");
document.write(increment);
document.write(newline);
document.write("عملگر کاهش: ");
document.write(decrement);
//]]>
</script>
</head>
<body>
<noscript>
جاوا اسکریپت در مرورگر شما غیر فعال است!
</noscript>
<hr />
 جاوا اسکریپت تقریبا از تمام عملیات های محاسباتی پرکاربرد، پشتیبانی می کند
</body>
</html>

توضیح:
– خط مربوط به CDATA در مثال بالا جهت جلوگیری از نامعتبر شدن کد از لحاظ سیستم های اعتبار سنجی و جلوگیری از پردازش کدهای جاوا اسکریپت به جای XHTML است.
– همانطور که گفتیم علامت % باقیمانده ضریب بخش پذیری را بر می گرداند، مثلا حاصل تقسیم ۵۰ بر ۹ مساوی ۴۵ است، لذا % باقیمانده تقسیم یعنی ۵ را بر می گرداند (به صورت صحیح و نه اعشاری).

امیدوارم که از مطالب نوشته شده در این بخش استفاده کرده باشین و توانسته باشیم کمی در مورد برنامه نویسی به شما در جهان سایت توضیح داده باشیم