جهان سایت

طراحی وب سایت | خدمات سئو حرفه ای | بازاریابی اینترنتی

آشنایی با کلاس و آی دی در سی اس اس

 از ویژگی های اصلی css استفاده از کلاس و آی دی در تعریف استایل و سبک مشخص برای عناصر موجود در صفحات وب (html) است، کلاس و آی دی الگوهایی کلی را مشخص می کنند که از آن الگوها در شکل دهی ظاهری ، منظم سازی و درست کردن و ایجاد قابلیت های تگ های html استفاده می شود.

تعریف کلاس و آی دی در cssflags-dd-css

آی دی و کلاس با علامتهای خاصی در کدهای سی اس اس (css) شناخته می شوند، برای آی دی از علامت شارپ(#) و برای کلاس از علامت نقطه (.) استفاده می کنیم:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>جهان سایت | کلاس و آی دی در css</title>
<!-- http://jahansite.com -->
<style type="text/css">
body{
    font-family:Tahoma, Geneva, sans-serif;
    font-size:12px;
    direction:rtl;
}
#main{
    display:block;
    background-color:#069;
}
.text{
    color:#FFF;
}
</style>
</head>
<body>
<div id="main" class="text">
این یک متن در کلاس text و آی دی main است.
</div>
</body>
</html>

نکته :

– از آی دی برای عناصر unic استفاده می شود (یعنی هر آی دی مخصوص تنها یک تگ است) و استفاده از چند آی دی هم نام در یک page غیر مجاز است.
– از کلاس ها می توان به هر تعداد تکرار کرد و از آن استفاده کرد و هدف از ایجاد کلاس ها نیز همین است تا از یک الگو برای عناصر متعدد بتوان استفاده نمود.